Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN -APO trong lĩnh vực năng suất

  • Quy mô:   120 pax
  • Địa điểm:   KS Grand Plaza Hanoi
  • Thời gian:   10-11/12/2020
  • Hạng mục:  

Trong 2 ngày (10-11/12), Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị “Thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất” tại Hà Nội. húc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Năng suất châu Á (APO) trong lĩnh vực sản xuất thông minh và việc triển khai Sáng kiến ASEAN về sản xuất thông minh sẽ giúp các quốc gia thành viên tăng cường năng lực ứng phó với các cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và phục hồi kinh tế nhanh trong giai đoạn hậu COVID-19.


Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...