Hội nghị quốc tế về Đô thị thông minh và Chính phủ điện tử 2018

  • Quy mô:   300
  • Địa điểm:   Trung tâm hội nghị FLC tại FLC Sam Son Beach & Golf Resort, Thanh Hóa
  • Thời gian:   04-06/07/2018
  • Hạng mục:  

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...