Hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi và chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040

  • Quy mô:   400 pax
  • Địa điểm:   Khách sạn Khăn Quàng Đỏ Hà Nội
  • Thời gian:   6/10/2020
  • Hạng mục:  

Ngày 6/10/2020, tại Hà Nội, Cục Chăn nuôi đã tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chăn nuôi và chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040.


Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...