Diễn đàn nhịp đập kinh tế Việt Nam 2021

  • Quy mô:   50 pax
  • Địa điểm:   Hà Nội
  • Thời gian:   5/11
  • Hạng mục:  
Ngày 5/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam 2021.
Diễn đàn có sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế đến từ các cơ quan của Chính phủ như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước, các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học...
Diễn đàn được nghe các bài nghiên cứu chuyên sâu về các vấn đề phát triển then chốt để đẩy nhanh quá trình phục hồi trong và sau đại dịch Covid-19 của Việt Nam, đảm bảo tăng trưởng kinh tế bao trùm. Các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận về vai trò của các nguồn tài chính quốc tế và trong nước trong trung, dài hạn cho phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư của các doanh nghiệp theo hướng xanh hơn và cạnh tranh hơn.
Các chuyên gia kinh tế đã có những bình luận về các biện pháp tài chính hỗ trợ người dân và doanh nghiệp; dòng tài chính cho phục hồi tăng trưởng, ổn định của hệ thống ngân hàng, tài chính sau Covid-19; về các vấn đề kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...