Cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Hợp tác Lâm nghiệp Hàn Quốc - Mekong

  • Quy mô:   40
  • Địa điểm:   Khách sạn Mường Thanh Holiday Đà Lạt - 42 Phan Bội Châu, Phường 2, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
  • Thời gian:   04-07/04/2018
  • Hạng mục:  

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...