AiST 2018: Hội thảo chuyên đề Hiện đại hóa kho bạc thông qua điện tử hóa/số hóa

  • Quy mô:   80
  • Địa điểm:   Kho Bạc Nhà Nước, Hà Nội
  • Thời gian:   28-29/03/2018
  • Hạng mục:  

Hotline
Báo giá nhanhTư vấn nhanh
Hotline
ZaloMessenger
Đang xử lý...