Tiệc Tất Niên BIDV: Gặp Gỡ và Tri Ân 2019

Địa điểm: Trụ Sở BIDV Từ Liêm, Hà Nội - Quy mô: 110 - Thời gian: 26/01/2018