TAKEDA: Sales Excellence Awards 2017

Địa điểm: Royal Lotus Hotel Danang - 120A Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng - Quy mô: 100 - Thời gian: 12/04/2018