PumaPay Meet Up 2019

Địa điểm: Khách sạn Pullman Hanoi - Quy mô: 250 khách - Thời gian: 14/9/2019