Lễ kỉ niệm 5 năm thành lập tập đoàn An Đào

Địa điểm: Royal Lotus Đà Nẵng - Quy mô: 300 khách - Thời gian: Tháng 5/2019