Lễ khởi công dự án xử lý ô nhiễm Dioxin khu vực sân bay Biên Hòa

Địa điểm: Biên Hòa - Quy mô: 200 - Thời gian: 20/4/2019