Lễ khánh thành Công ty cổ phần HANACANS - chi nhánh Quảng Nam

Địa điểm: Công ty cổ phần Hanacans - KCN Điện Nam Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - Quy mô: 100 - Thời gian: 08/06/2018