Khóa đào tạo quản lý bệnh viện

Địa điểm: Khách sạn La Thành - Quy mô: 120 - Thời gian: 6-11/5/2019