Hương vị Úc tại Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Melia - Quy mô: 200 - Thời gian: 9/5/2019