Hội thảo công nghệ hạ tầng Data Center

Địa điểm: Khách sạn Melia Hanoi - Quy mô: 200 - Thời gian: Tháng 8/2019