Hội nghị toàn thể Mạng lưới Quản lý chi tiêu công tại châu Á PEMNA

Địa điểm: Vinpearl Hạ Long - Quy mô: 150 khách - Thời gian: 22-24/5/2019