Hội nghị khoa học toàn quốc chuyên ngành Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam lần thứ 19

Địa điểm: Hạ Long - Quy mô: 300 - Thời gian: 11-12/4/2019