Gala Dinner Hội nghị thường niên Châu Á Thái Bình Dương

Địa điểm: Intercontinental Lanmark 72 Hanoi - Quy mô: 200 - Thời gian: 25-27/4/2019